Ylipainehappihoito

HBO: Hyperbaric Oxygenation
HBOT: Hyperbaric Oxygen Therapy 

Ylipainehappihoidossa hengitetään sataprosenttista happea 10-15 metrin sukellussyvyyttä vastaavassa ylipaineessa (1.0-1.5 bar). Ylipainehappihoito nostaa veren hapen pitoisuutta 10-15 -kertaiseksi, jolloin vaikutetaan kudosten hapensaannin häiriöistä johtuvien sairauksien syihin. Näin voidaan estää kudosvaurioita tai -menetyksiä, stimuloida kudoksen uudis-muodostusta ja estää ja hoitaa vaarallisia tulehduksia.