Miten kuulomme toimii?

Ääniaalto johtuu ulkokorvasta välikorvaan ja edelleen vahvistettuna sisäkorvan kuuloelimeen. Tämän simpukan ja kierteisen eli cortin elimen karvasolut muuntavat aaltoenergian sähkö-Impulsseiksi, jotka etenevät kuulohermoon, kuulorataan ja lopulta kuuloaivokuorelle.
Kuulohermo kuljettaa biosähköimpulssit kuulorataan, joka prosessoi materiaalin ja antaa niille LEIMAN. Rauhoittavat äänet kuten seinäkellon raksutus aistitaan kuuloaivokuorella, mutta uudelleen kuultuna, raksutus ei ylitä uutiskynnystä. Sen sijaan pelottavat äänet jättävät syvän muistijäljen ja kytkevät mukaan emotionaalisen systeemin ja sitä kautta stressihermoverkon. Samoin: Jos pelkäät, että tinnitus ei mene pois vaan pahenee, niin myös tapahtuu. Tarkkailu johtaa aistimuksen voimistumiseen, alitajuisesti.

Mitä on äänihoito?

Äänihoito on osa tinnituksen hoitoa. Se muodostuu kolmesta osiosta: ääniympäristön rikastuttamisesta (mottomme on: vältä hiljaisuutta), tinnituksen peittämisestä sekä räätälöidystä äänihoidosta.

Miten äänihoito vaikuttaa?

Tinnitus tyypillisesti tunkeutuu esiin hiljaisuudessa, silloin ääniympäristön rikastaminen vähentää kontrastia ja tinnitus tulee siedettävämmäksi. Tinnituksen peittäminen (maskeeraus) on väline, jonka avulla on mahdollista hallita tinnitusta ja saada se pois mielestä silloin kun se on erityisen häiritsevää.  Räätälöidyn äänihoidon (tST, tailored Sound Therapy) taas on osoitettu vaikuttavan itse tinnitusaistimukseen vähentäen sen voimakkuutta ja häiritsevyyttä.

Kun tinnitukseen kytkeytyy pelkoa ja muita negatiivisia tunnetiloja, kuulorata vahvistaa sen patologisen voimakkaaksi, mutta kuuloradan kyky käsitellä informaatiota on rajallinen (vrt. tietokoneen työmuistiin). Mikäli korvaan annetaan miellyttävää ääntä, kuulojärjestelmä joutuu kilpailemaan levytilasta tinnituksen kanssa. Näin syntyy tila jolloin patologista herkistymistä ei pääse tapahtumaan. Tätä ilmiötä kutsutaan kompetitiiviseksi inhibitioksi.

Miten äänihoito tapahtuu?

Monilla tinnituspotilailla on sitkeä tarve hiljaisuuteen, uskotaan että hiljaisuus vähentää tinnitusta. Asia on kuitenkin päinvastoin, hiljaisuus pahentaa tinnitusta ja taustamelulla (liikenne, radio, musiikki, suihku) se voidaan saada pois mielestä. Tinnitus koetaan yleisesti suurimpana haittana nukkumaan mentäessä, kun on hiljaista. Ääniympäristöä rikastamalla iltaisin tinnituspotilaan nukahtaminen helpottuu. Ääniympäristön rikastuminen voidaan saavuttaa radiolla (musiikki tai kohina), herätyskellolla, tuulettimella tai tyynyyn tai sen alle sijoitetulla äänilähteellä.

Tinnitus kannattaa aina peittää silloin kun se tuntuu kiusallisen häiritsevältä. Siten voidaan välttää tinnituksen tai siitä johtuvien lisäoireiden (stressireaktio, unihäiriöt) paheneminen. Maskeeraus mahdollistaa myös sen, että tinnitusääni on pidempiä aikoja huomaamattomissa ja näin voi tottuminen eli habituaatio päästä alkuun. Maskeerauksessa erityisen hyviä ääniä ovat vesiäänet kuten sateen ropina tai aaltojen kuohunta. Myös musiikkia käytetään peittämään tinnitusta. Äänen tulee olla miellyttävää, ei päällekäyvää.

Varsinaisen äänihoidon potilas toteuttaa itsenäisesti kotona vähintään 2 tuntia päivässä. Kyseessä on oppimisprosessi, joka vaatii systematiikkaa. Räätälöidyssä äänihoidossa kaikki äänihoitomateriaali muokataan yksilöllisesti kuulo- ja tinnitusprofiilin perusteella. Äänihoito voidaan yksilöidä jopa omasta lempimusiikista.

Millaista on tinnituksen räätälöity äänihoito (tST, tailored Sound Therapy)?

Äänihoito räätälöidään yksilöllisesti kuulo- ja tinnitusprofiilin mukaisesti. Tinnituksen räätälöidyllä äänihoidolla vähennetään potilaan tinnituksen voimakkuutta kuuntelemalla yksilöllisesti räätälöityä musiikkia tai / sekä luonnonääniä. Tämä toimii poistamalla tinnitustaajuuden sisältävän taajusalueen kuunneltavista äänistä. Poistettava taajuusalue on yleensä yksi oktaavi.

Äänihoidon edut

Äänihoitoa on helppo käyttää jokapäiväisessä elämässä. Helpoin tapa on toteuttaa äänihoito omalla kannettavalla laitteella kuten älypuhelimella, MP3 soittimella tai tietokoneelta ja samalla voit halutessasi suorittaa arjen askareita.

Jätä yhteydenottopyyntö »

Äänihoidon tieteelliset lähteet »