Tinnitus on kyseessä, kun korvassa, molemmissa korvissa tai epämääräisesti päässä kuuluu ääntä, joka ei selity ulkoisella äänilähteellä.  Ääni voi olla soivaa, vinkuvaa, surisevaa, suhisevaa, kohisevaa, rapinaa – hyvin monenlaista siis. Se voi olla “sooloa” tai epämääristä kakofoniaa. Voimakkuus, kesto ja häiritsevyys vaihtelevat tilanteesta ja yksilöstä riippuen. Tinnitus voi olla vain tilapäistä ja kuulua hiljaisena, mutta se voi olla myös jatkuvaa ja voimakasta.

Miten yleistä tinnitus on?

Jokainen kokee joskus korvien soimista. Jos ihminen järjestetään absoluuttiseen hiljaisuuteen, niin 95% meistä kuulee tinnitustyyppistä ääntä. Väestöstä 10-15%:lla on pitkäaikaista tai jatkuvaa tinnitusta. 1-3 %:lla tinnitus aiheuttaa stressireaktion, jolloin seurauksena on univaikeuksia, ahdistuneisuutta tai mielialan laskua ja joskus lopulta masennusta.Tinnitukseen liittyy usein myös ääniyliherkkyys, eli hyperacusia,  jolloin jo vähänkin voimakkaammat äänet koetaan epämiellyttävinä.

Miten tinnitus syntyy?  

Tinnituksen synnyn ymmärtämiseksi on hyvä ymmärtää kuulojärjestelmän toimintaa. Kuulojärjestelmä koostuu kolmesta osasta korvaelimestä, kuulohermosta ja kuuloaivokuoresta. Terveessä korvassa kuuloaistimus syntyy ääniaaltojen kantautuessa tärykalvolle. Tärykalvon värähtely siirtää ääniaallot sisäkorvaan, jossa ääniaaltojen mekaaninen energia muuttuu biosähköisiksi impulseiksi. Nämä biosähköimpulsit siirtyvät sisäkorvasta kuulohermoradalle, jota pitkin ne kulkeutuvat kuuloaivokuorelle, jossa varsinainen äänen aistiminen tapahtuu.

Vallitsevan teorian mukaan tinnitus on kuulojärjestelmän toimintahäiriö, joka johtuu kuuloelimen, eli korvan viasta. Vian, joka voidaan usein mitata kuulonalentumana, seurauksena sen kyky jarruttaa kuulojärjestelmän spontaania biosähkötoimintaa on alentunut. Kyseessä on siis kuuloradan hermoverkkojen ja niihin yhteydessä olevien aivojen hermoverkkojen poikkeava biosähköinen toiminta, joka tuottaa poikkeavan, mutta merkityksettömän ääniaistimuksen. Tinnitus voi myös syntyä missä tahansa kuulojärjestelmän osassa aina sisäkorvasta kuuloaivokuorelle.

Mikä aiheuttaa tinnitusta?

Tinnitus voi olla välikorva- tai sisäkorvaperäistä. Välikorvasyistä yleisimpiä, ovat korvakäytävän vahatulppa, tulehdukset ja korvatorven toimintahäiriö. Sisäkorvalähtöisen tinnituksen syy on useimmiten tuntematon. Yleisin tunnettu aiheuttaja on altistuminen koville äänille, esim. pamahduksille, muulle melulle tai kovaääniselle musiikille. Myös sentraaliset syyt kuten päähän kohdistuva isku tai pään ja niskan alueen retkahdus voivat synnyttää tinnituksen. Jotkut lääkkeet, stressi, lihaskireys, verenpaine ja monet muut tekijät voivat myös laukaista tinnituksen aiheuttaen aivojen ja keskushermoston välityksellä ylimääräistä biosähköistä toimintaa kuulosysteemissä.

Tinnituksen neurofysiologista taustaa

Tinnitus on aaveaistimus kuulon alueella: Ääni kuuluu, vaikka äänilähdettä ei ole. Tinnitus on vastaava ilmiö, kuin amputoidun raajan aavesärky: jalassa tuntuu kipua vaikka jalkaa ei olisikaan.

Kyse on aivojen muovautuvuudesta: Aivot pyrkivät korjaamaan tapahtunutta (esim. melualtistuksen aiheuttamaa) muutosta, mutta korjausprosessi  ”lyö yli” ja kuulosysteemiin syntyy biosähköinen ylitoiminta. Kun tinnitukseen kytkeytyy pelkoa (esimerkiksi siitä että tinnitus ei mene pois tai että se vahvistuu)  ja muita  negatiivisia ajatuksia, se käynnistää tunneaivojen ”autopilotti”-toiminnan: Outo ääni laukaisee ahdistavuus- ja stressireaktion, joka osaltaan vahvistaa tinnitusaistimusta ja oireet voimistuvat. Oudot ilmiöt laukaisevat kielteisiä käsityksiä. Näin käy myös tinnituksessa: Esim.: “Asialle ei voi tehdä mitään” tai “Tämä on kohtaloni”. Nämä automaattiset ajatukset lisäävät tinnituksen stressaavuutta. Syntyy noidankehä, jossa stressaavat tunne- ja elimistöreaktiot entisestään vaimentavat suodattimia, piiskaavat lisää huolestuneisuutta, pelkoja ja ahdistuneisuutta.

Tinnitus voi hävitä spontaanisti sen aiheuttajasta riippumatta pitkänkin ajan kuluttua. Toisaalta, vaikka esimerkiksi kovan melun aiheuttama epätaspaniotila sisäkorvassa olisikin parantunut, saattaa tinnitusärsytyksen aiheuttama stressireaktio keskushermoston moninaisten toimintojen kautta jättää tinnituksen päälle ja pahentaa sitä.

Ota yhteys ja varaa aika täältä