Healthy Aging -projekti

Ihmiset elävät entistä pitempään. 

Jo nyt länsimaissa on neljännes väestöstä yli 60 vuotiaita.

Japanissa yli 30%.

Pitkästä elämästä ei kuitenkaan ole iloa, jos elämisen laatu heikkenee. Siksi on yhä useammalle ensiarvoisen tärkeää ikääntyä terveenä.

Me voimme auttaa siinä.

Tutkimus on selvästi osoittanut, että sairauksia voidaan estää oikeilla elämäntavoilla ja ravinnolla.

Kuitenkin, vaikka tämä tiedetään niin vain pieni osa ikääntyvästä väestöstä on motivoitunut noudattamaan terveeseen ikääntymiseen tähtääviä ohjeistuksia.

Tähän on harvard-professori David Sinclair:lla, tunnetulla ”longevity”-tutkijalla korjausresepti:

”Terveellisen ikääntymisen edellyttämiin elämäntapamuutoksiin tarvittavan motivoitumisen synnyttämiseksi ihmisille tulee tehdä selväksi, että normaalisti ikääntyminen merkitsee riskiä sairastua vakaviin sairauksiin.

Esimerkki: jos 20 vuotias tupakoi, hänen riskinsä sairastua syöpään viisinkertaistuu. Kun ihminen ikääntyy 50 v, hänen riskinsä sairastua syöpään lisääntyy 1000 kertaiseksi.”

Sinclairin mukaan ihminen motivoituu toimimaan terveellisen ikääntymisen edellyttämiin muutoksiin vain jos hän tiedostaa, että ei-terveellinen ikääntyminen merkitsee sairauksia. Siksi ikääntymiseen tulisi suhtautua kuten sairauksiin- siis pyrkiä ennalta ehkäisyyn. Kysymys on motivaatiosta.

Jos koen olevani terve, kolesteroli on normaali, eikä minulla ole diabetesta tai muita merkittäviä terveyshaittoja, miksi nähdä vaivaa lähteä hikoilemaan lenkille tai kuntosalille tai alkaa opetella syömään eri tavalla kuin olen tottunut? 

Vastauksena tähän voidaan todeta, että oireettomuus ei merkitse terveyttä ja vielä vähemmän terveellistä ikääntymistä.

On kuitenkin kehitetty mittareita, joiden avulla voidaan arvioida todellinen biologinen (tai medikaali) ikäsi ja samalla todennäköisyytesi sairastua keskeisiin iän mukanaan tuomiin sairauksiin: syöpään, sydän- ja verisuonisairauksiin sekä diabetekseen.

​Auttaaksemme sinua, olemme aloittaneet ”Healthy Aging Project”:in (HAP).

Siinä voimme selvittää todellisen biologisen ikäsi – mahdollisesti myös jäljellä olevan elinaikasi – käyttäen uusimman tieteellisen tutkimuksen tarjoamia mittareita. Kauttamme on myös mahdollista saada henkilökohtaista terveysneuvontaa alan ammattilaisilta.

Muistathan, että mainittujen elämäntapa- ja dieetti-keinojen lisäksi ikääntymisen nopeuteen – ja iän myötä tuleviin terveysongelmiin voidaan vaikuttaa myös lääketieteellisesti.

​Miksi HAP-projekti?

Syy on yksinkertaisesti tutkimustuloksissa, jotka Hachmo ym julkaisivat arvostetussa lääketieteellisessä Aging-lehdessä 2020. Näistä tutkimustuloksista uutisoitiin mm. Tekniikan Maailma-lehdessä 11/2020: “Ensimmäistä kertaa ihmisen biologisen ikääntymisprosessin tarkeää vanhenemiseen liittyvää asiaa käännettiin taaksepäin 25 vuodella”.

Tieteellinen pohja HAP:lle

Syyt vanhenemiselle ovat moninaisia eikä täysin varmaa tietoa ole. Yhden johtavan teorian mukaan vanheneminen ja siis liittyvät sairaudet johtuvat elimistön, etenkin aivojen riittämättömästä hapen saannista (hypoksiasta). Elimistö pyrkii korjaamaan hypoksiaa HIF-proteinin avulla. Se ei kuitenkaan ikääntyessä riitä, mutta sitä voidaan tehostaa HBOT:lla. 

Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) increases telomere length and decreases immunosenescence in isolated blood cells : a prospective trial. Aging (Albany NY). 2020 Nov 18;12

OHJELMA, JOLLA BIOLOGISTA IKÄÄ VOIDAAN VÄHENTÄÄ 25 VUODELLA:

  • YLIPAINEHAPPIHOITO (Hyperbaric Oxygen Therapy, HBOT), 30 HOITOA 60 päivässä (painekammiossa hengitetään ilmaa ja 100% happea 40-60 minuuttia).
    • On siis mahdollista, että mainitulla hoidolla on nuorentavaa vaikutusta. Jos näin ei ole, voi hoidosta kuitenkin olla paljon hyötyä, sillä uusin tutkimus on osoittanut, että aivojen hapenpuute eli hypoksia, on vähintäänkin osatekijä monissa (ikääntyessä yleistyvissä) aivojen rappeumasairauksissa.
    • Näin ollen, HBOT:lla voi olla mahdollista ehkäistä ja hoitaa muistisairauksia,  esim. ALZHEIMERIN tautia.
  • JATKOHOITONA: vagus-eli kiertäjähermon korvahaaran sähköinen stimulaatio (transcutaneous auricular vagal nerve stimulation, taVNS)* tai HBOT- hoitoa esim. 1-2 kertaa viikossa.

*Evanes” -laite, myy SaluStim Group oy, (SSG), Helsinki, Finland)

Helsinki Ear Instituten erilaiset hoidot voivat helpottaa myös stressi- ja masennusoireita. Hyviä tuloksia on saatu niin happihoidosta kuin Vagus -hermon stimulaatiostakin.

Katso BBC:n tuottama lääkäri Michael Mosleyn tv-ohjelma, jossa hän kokeilee ylipainehappihoitoa.

KATSO OHJELMA YLE AREENALTA TÄSTÄ

Happihoitoa käsitellään ohjelman kohdissa: 

00:00 – 00:35

16:08 – 25:25