Hoidon tarve voidaan määrittää Tinnituksen vaikeusarviokyselyn avulla. Lievässä tinnituksessa riittää ylensä opastava neuvonta, mutta jos tinnitus on häiritsevää, sen vaikeusaste ja psykoakustiset ominaisuudet tulee selvittää vakioitujen kyselyjen, joista yleisin on Tinnituksen haitta-arviokysely ja mittausten avulla. Näistä saatujen tulosten perusteella laaditaan yksilölliset hoitosuunnitelmat.

Uusina hoitomuotoina olemme aloittaneet kiertäjähermon eli vagushermon stimulaatiohoidon, aivorungon kuulotumakestimulaatiohoidon sekä akuuttiin tinnitukseen käytämme edellisten lisäksi usein myös hyödylliseksi havaitsemaamme ylipainehappihoitoa.

Useimmiten tärkeämpää kuin tinnitusaistimuksen hoito, on siitä potilaalle kehittyneen stressireaktion hoito eli tärkeintä ei ole oireen vaan potilaan hoito. 

Hoito-ohjelma

Tutkimuksen jälkeen laaditaan yhdessä potilaan kanssa hoito-ohjelma ja tutustutaan potilaalle annettavaan tietopakettiin tinnituksesta, sen mahdollisista syistä, syntymekanismista ja hoitamisesta. Tieto auttaa ymmärtämään tinnitusta paremmin ja hälventää siihen liittyviä pelkoja. Hoito-ohjelma voi sisältää erilaisia toimenpiteitä joko klinikallamme tai itsehoitona kotona. Potilas myös ohjeistetaan ja opastetaan hoitotoimien suorittamisessa.

Tinnituksen opastava neuvonta

Opastava neuvonnan tarkoitus on antaa potilaalle ajan tasaista tietoa tinnituksesta ja sen hoitomenetelmistä ja tukea potilasta vaikeammissa tilanteissa ja kannustaa hoidon jatkamisessa. Tieto kuulojärjestelmän toiminnasta ja tinnituksen syntymekanismista vähentää siihen liittyvää mystiikkaa ja auttaa tinnituksen aiheuttaman stressireaktion katkaisemisessa.

On tärkeää tietää, mistä tinnituksessa on kyse, koska se on pahimmillaan niin poikkeava ja ahdistava kokemus, että ensimmäiset kysymykset ovat, mistä tämä voi johtua ja onko tämä loputon tulevaisuuteni. Kuinka minun käy? Tinnituksen syntymekanismin ymmärtämisen on osoitettu olevan avain sen kanssa selviytymiseen.Ymmärrys lisää hallinnan tunnetta, ja otteen saamista tilanteeseen kohtalonomaisen alistumisen sijaan. On tärkeää ymmärtää tinnituksen syntyprosessin perusteet sekä tiedostaa, että tinnituksen kanssa voi oppia elämään ja siihen liittyvää stressireaktiota sekä samalla itse tinnitusaistimusta voidaan vaimentaa. Hoidon perusta on tieto siitä, mistä tinnituksessa on kysymys ja miten tulisi toimia, jotta tinnitus ei pahenisi vaan tapahtuisi tottuminen eli habituaatio ja lopulta tinnituksen voimakkuuden ja häiritsevyyden väheneminen tai häviäminen.

Äänihoito

Äänihoito on yksi tinnitushoidon peruspilareista kaikentasoisessa tinnituksessa: lievässä tinnituksessa useimmiten riittää hiljaisuuden välttäminen ääniympäristöä rikastamalla sekä tieto siitä, että äänihoidolla voidaan hallita peittämällä, eli maskaamalla tinnitusta aina silloin kun se tuntuu häiritsevältä. Äänihoidon tavoitteena on akuutissa tinnituksessa auttaa estämään alitajuisesti helposti syntyvää herkistymistä ja kroonisessa tinnituksessa saada potilas tottumaan tinnitukseen, jotta se ei enää häiritse eikä siten aiheuta ahdistusta eikä pelkoa ja näin vähentää sen aiheuttamaa stressireaktiota. Tinnituksen äänihoito koostuu kolmesta osasta. Ääniympäristön rikastamisesta , peittämisestä, eli maskaamisesta ja räätälöidystä äänihoidosta.

Ääniympäristön rikastaminen tarkoittaa vaimean taustahälyn lisäämistä, mikäli sitä ei ole luonnostaan riittävästi, kuten sisätiloissa ja varsinkin iltaisin. Tarkoitus ei ole keskittyä tietoisesti kuuntelemaan ympäristön ääniä, vaan antaa niiden huomaamatta vaimentaa tinnitus kuulumattomiin. Tämä auttaa keskittymään muihin askareisiin ja helpottaa nukahtamista. Sopivia äänilähteistä ääniympäristön rikastamiseen ovat radio (musiikki tai kohinat), herätyskello, tuuletin, jääkaappi, ilmankostutin ja muut sähkölaitteet, jotka pitävät tasaista ääntä.

Peittäminen, eli maskaaminen tarkoittaa tinnituksen peittämistä ulkoisella äänilähteellä ja se on suositeltavaa aina kun tinnitus on häiritsevää. Näin vältetään akuuttivaiheessa tinnituksen voimistuminen ja sen aiheuttaman stressireaktion ja muiden oireiden paheneminen. Kroonisessa tinnituksessa peittämisellä voidaan ääniympäristön rikastamista varmemmin pitää tinnitus huomaamattomissa ja näin tottuminen eli habituaatio voi tapahtua helpommin. Kroonisessa tinnituksessa ei pyritä peittämään tinnitusta kokonaan, vaan vain osittain ja näin vähentämään kontrastia. Peittämiseen sopii parhaiten luonnolliset vesiäänet kuten suihku, sateen ropina, aaltojen pauhu, putous, suihkulähde. Myös musiikkia voi käyttää.

Räätälöity äänihoito on yksilöllisesti kuulo- ja tinnitusprofiilin perusteella tehtyä äänimateriaalia, jota on tarkoitus kuunnella hoito-ohjleman mukaisesti 2-3 tuntia päivässä. Koska kyseessä on poisoppimisprosessi, vaatii se onnistuakseen toistoa ja sitoutumista pitkä aikaiseen ja päivittäiseen hoito-ohjelmaan. Äänimateriaaliksi sopii parhaiten musiikki, mutta se voi kuitenkin olla myös luonnonääniä, kuten sadeäänet ja muut vesimelut, tuulen äänet, meren äänet ja lintujen laulu. Äänen tulisi olla musiikkiterapeuttisten periaatteitten mukaisesti miellyttävää, ei päällekäyvää, musiikkia ja vieläpä mieluiten mielimusiikkia.

Lue lisää Äänihoidosta »

Vagushermostimulaatio (tVNS)

Vagushermostimulaatiolla on tarkoitus vaikuttaa tinnituksen aiheuttamaan stressireaktioon. Korvan nipukkaan, eli tragukseen kiinnitettävän elektrodin välityksellä vagusstimulaattorilaite antaa lievää sähkövirtaa,  joka stimuloi vagushermon pientä korvahaaraa. Vagushermolla on keskeinen rooli autonomisen hermoston parasympaattisen osan toiminnassa. Autonominen hermosto säätelee kaikkia elimistön toimintoja.

Vagushermoa stimuloimalla stimuloidaan siis parasympaattista autonomista systeemiä ja samalla vaimennetaan sympaattista systeemiä ja sitä kautta lisämunuaisista erittyvän stressihormonin syntyä ja näin ahdistus ja pelkotila ei valtaa mieltä. Stressin väheneminen lievittää tinnitusta, koska stressihormonin voimistama tinnitus vähenee biosähköisen toiminnan vähenemisen takia. Vagushermostimulaatiolla on myös yleinen rauhoittava ja rentouttava vaikutus, ja haittavaikutukset ovat hyvin vähäisiä eivätkä pysyviä.

Lue lisää Vagushermostimulaatiosta »

Aivorungon kuulotumakestimulaatio (tGANS)

Aivorungon kuulotumakestimulaatiolla on tarkoitus alentaa aivorungon kuulotumakkeissa olevaa sähköistä ylitoimintaa. Tämä sähköinen ylitoiminta on osoitettu olevan yhteydessä somatosensoriseen tinnitukseen.

Lue lisää Aivorungon kuulotumakestimulaatiosta »

Ylipainehappihoito (Hbot)

Ylipainehappihoito (Hbot) on usein hyödyllistä tinnituksen akuutissa vaiheessa, mikäli hoito aloitetaan alle kuuden viikon sisällä tinnituksen alkamisesta. Akuutissa tinnituksessa suositamme Ylipainehappihoitoa mikäli tinnitus ei viikon sisällä osoita vaimenemisen merkkejä.  Myös pitkään jatkuneessa tinnituksessa hoito tulee kysymykseen, mikäli tinnitus on pahentunut. Hoidossa potilas hengittää 100% happea  1.0 – 1.5 barin ylipaineessa, joka vastaa 10 – 15 metrin sukellussyvyyttä. Hoito lisää sisäkorvan nesteiden happipitoisuutta noin 500% ja sitä kautta tarjoaa sisäkorvan aistinsoluille optimaaliset olosuhteet spontaaniin vauriosta korjaantumiseen.

Lue lisää Ylipainehappihoidosta »

Kuinka pärjään tinnituksen kanssa?

Hoito-ohjelman lisäksi on tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnista sekä yleisesti elämässä jaksamisesta. Tinnitus vie paljon energiaa ja sen kanssa elämään oppiminen vaatii ponnisteluja. Yleinen sääntö on, että työelämää tai sosiaalista elämää ei tulisi muuttaa tinnituksen takia – eikä siis tulisi alkaa elämään tinnituksen ehdoilla. Sairaslomasta on harvoin hyötyä.