Ylipainehappihoito

Mitä on ylipainehappihoito (Hyperbaric Oxygen Therapy, Hbot)?

Ylipainehappihoito on lääketieteellinen hoitomuoto, jossa potilas hengittää maskin tai hupun kautta 100% happea painekammiossa, jossa käytetään 1.0-1.5 barin ylipainetta (vastaten 10-15 metrin sukellussyvyyttä).

Miten ylipainehappihoito vaikuttaa?

Hengitettäessä 100% happea ylipaineella saadaan veriplasmaan suurentunut happipitoisuus. Happirikas veriplasma pystyy kulkemaan tukoksen ohi ja kuljettamaan kudoksiin niiden tarvitsemaa happea. Ylipaine auttaa vähentämään kudosturvotusta ja sen aiheuttamaa kipua ja lisäksi sen avulla saadaan kudoksiin vähintään 15-20 kertainen happimäärä normaalipaineeseen verrattuna. Tämä auttaa kudostuhon korjaamisessa, jolloin sairauksissa, joissa on kyse kudosten hapensaannin häiriöistä, päästään ylipainehappihoidolla vaikuttamaan itse sairauden syihin. Ylipainehappihoito pakottaa kudokseen enemmän happea jolloin alkaa muodostua uusia verisuonia. Niihin virtaa punasoluja ja niiden mukana happea jolloin saadaan vielä enemmän happea vaurioituneelle alueelle. Muodostuu optimaalinen ympäristö kehon luonnollisten paranemisprosessien toiminnalle ja vaurioitunut kudos saadaan korjattua. Koska ylipainehappihoito on kiistattomasti todettu parantavan kudosten hapen saantia, ovat ylipainehappihoidon lääketieteelliset käyttöaiheet jatkuvasti lisääntyneet.

Miten ylipainehappihoito suoritetaan?

Ylipainekammiomme on suunniteltu sellaiseksi, että hoitoa voidaan antaa samanaikaisesti kuudelle potilaalle. Potilaat voivat olla joko istuen tai maaten asennossa. Hoidon aikana on mahdollista lukea tai kuunnella musiikkia. 

Hoidon alussa ylipainekammioon ohjataan painesäiliöistä puhdistettua ilmaa niin, että kammion paine nousee 1.5 bariin vastaten 15 metrin sukellussyvyyttä. Hoitokerran kesto on 90 minuuttia ja hoitokertoja tinntukseen on yleensä 5-10. Puhdasta 100 % happea potilas hengittää tarkoitukseen valmistetun maskin tai hupun avulla.

Ylipainehappihoidon hyödyllisyys tinnituksessa?

Altistuminen melulle aiheuttaa hapenpuutteen kuuloelimelle ja tämän seurauksena tinnituksen. Tällöin ylipainehappihoito lisää sisäkorvan nesteiden happipitoisuutta noin 500% ja sitä kautta tarjoaa sisäkorvan aistinsoluille optimaaliset olosuhteet spontaaniin vauriosta korjaantumiseen. Lisäksi ylipainehappihoidon hyödyllisyys perustuu samantyyppiseen mekanismiin kuin terapiahyödyt neurologisten tilojen kuten depression, autismin ja aivohalvauksen jälkeen, jolloin sen on todettu lisäävän aivojen muovautuvuutta (eli plastisiteettia). Tinnitus on usein yhteydessä lisääntyneeseen stressiin ja stressin taas on osoitettu aiheuttavan muovautuvuuden kannalta keskeisen aivo-peräisen hermokasvutekijän (Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF) pitoisuuksien romahtamisen aivoissa. Ylipainehappihoidon on todettu tehokkaasti nostavan BDNF pitoisuuksia ja siten edistävän aivojen muovautumista.

Lue lisää Ylipainehappihoidosta »

Jätä yhteydenottopyyntö »

.