Tinnituksen opastava neuvonta

Opastava neuvonnan tarkoitus on antaa potilaalle ajan tasaista tietoa tinnituksesta ja sen hoitomenetelmistä ja tukea potilasta vaikeammissa tilanteissa ja kannustaa hoidon jatkamisessa. Tieto kuulojärjestelmän toiminnasta ja tinnituksen syntymekanismista vähentää siihen liittyvää mystiikkaa ja auttaa tinnituksen aiheuttaman stressireaktion katkaisemisessa.

On tärkeää tietää, mistä tinnituksessa on kyse, koska se on pahimmillaan niin poikkeava ja ahdistava kokemus, että ensimmäiset kysymykset ovat, mistä tämä voi johtua ja onko tämä loputon tulevaisuuteni. Kuinka minun käy? Tinnituksen syntymekanismin ymmärtämisen on osoitettu olevan avain sen kanssa selviytymiseen.Ymmärrys lisää hallinnan tunnetta, ja otteen saamista tilanteeseen kohtalonomaisen alistumisen sijaan. On tärkeää ymmärtää tinnituksen syntyprosessin perusteet sekä tiedostaa, että tinnituksen kanssa voi oppia elämään ja siihen liittyvää stressireaktiota sekä samalla itse tinnitusaistimusta voidaan vaimentaa. Hoidon perusta on tieto siitä, mistä tinnituksessa on kysymys ja miten tulisi toimia, jotta tinnitus ei pahenisi vaan tapahtuisi tottuminen eli habituaatio ja lopulta tinnituksen voimakkuuden ja häiritsevyyden väheneminen tai häviäminen.