Aivorungon kuulotumakestimulaatio eli tGANS

Mitä on tGANS?

tGANS tarkoittaa hermostimulaatiota, jonka kohteena on niskassa sijaitseva korvan aluetta hermottava Nervus Auricularis Magnus (engl.termi:  transcutaneous  Great Auricular Nerve Stimulation). tGANS:ssa lappuelektrodeista lähetetään heikkoja sähköimpulsseja ihon alla olevaan hermoon. tGANS on erityismuoto yleisesti käytetystä TENS:sta (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation).

Miten tGANS toimii?

tGANS oletetaan alentavan sähköistä ylitoimintaa aivorungon kuulotumakkeissa, jonka on osoitettu olevan yhteydessä ainakin ns. somatosensoriseen tinnitukseen, mutta mahdollisesti myös muunkinlaiseen tinnitukseen.

tGANS:in mekanismit

Dorsal Cochlear Nucleus (DCN) eli ylempi kuulotumake aivorungossa on paikka, jonka on esitetty olevan yhteydessä somatosensorisen tinnituksen syntymiseen. DCN on tunnetusti integroitumispaikka, jossa yhdistyvät toisen selkäydinhermon alueelta (C2 dermatomi= perifeeriset ihoalueet sijaiten korvan seudussa ja niskan yläosissa) tulevat somatosensoriset impulssit (Kanold & Young 2001). Kun C2 dermatomin alueita stimuloitiin sähköisesti kissalla, aiheutettiin aivorungon kuulotumakkeiden ns. Principal soluissa voimakas aktiviteetin aleneminen (Kanold & Young 2001).

tGANS  tinnituksessa

tGANS:in tapaista hoitoa on tinnituspotilaille annettu 1980-luvulta alkaen - aikaisemmin ilman tietoa hoidon teoreettisesta taustasta. tGANS-tyyppisesti potilaiden korvan seutua (korvalehteä, korvakäytävää,  kartiolisäkealuetta) on stimuloitu sähköisesti vaihtelevilla virtamäärillä ja laaduilla. Hoitotehon on verrokkikontrolloimattomien tutkimusten raporteissa ilmoitettu olevan erittäin hyvä (tinnituksen vaimeneminen 60-80%:ssa) (Schulman 1985, Vernon & Fenwick 1985, Steenerson & Cronin 1999), mutta kontrolloidussa tutkimuksessa vain 7% (Thedinger et al 1987.

Hyviä tGANS-tyyppisen TENS-hoidon tuloksia erilaisia menetelmiä ja tekniikoita käyttäen on raportoitu myös viime vuosina- edelleen ilman mainintaa siitä, että tarkoitus olisi ollut stimuloida C2 dermatomia (Aydemir et al 2006, Herraiz et al 2007, Kapkin et al 2008, Lee et al 2014).

Hiljattain julkaistun kontrolloidun tutkimuksen mukaan, jossa tarkoituksellisesti stimuloitiin C2 dermatomia, tinnituksen voimakkuus ja häiritsevyys vähenivät 18%:lla (Vanneste ym 2010). Kyseisessa tutkimuksessa C2 dermatomia stimuloitiin vain kerran 20 minuutin ajan. On mahdollista tai jopa luultavaa, että pitempiaikainen tGANS antaisi parempia tuloksia, etenkin jos tGANS hoito suunnattaisiin tarkoituksellisesti erityisesti GAN:een (Great Auricular Nerve). Tämäntyyppinen hoito on ollut hiljan käytössä ja kontrolloimattoman tutkimuksen hoitotulokset ovat hyviä: tinnituksen vaikeusasteen aleneminen 62.2%:ssa (Lee ym 2014). 

Miten tGANS hoito tapahtuu?

tGANS elektrodien asettaminen: kiinnitä niskaelektrodit niskaan korvan taakse kuvan mukaisesti. Yleisesti suositellaan käyttämään vasenta puolta, mutta jos, oireita on vain oikealta, niskaelektrodit kannattaa asettaa oikealle niskaan.

Sähköimpulssien kesto, taajuus ja aaltomuoto ovat esiasennettuina laitteeseen siten, että ne ovat optimaalisia tinnituksen ja stressinhoitoon. Sinun tulee säätää ainoastaan sähkövirran voimakkuus sopivaksi.

Mistä tGANS hoitoa saa?

Toistaiseksi laite ei ole vapaasti myynnissä, mutta luovutamme laitteen omaan kotikäyttöösi hoitokäynnin yhteydessä.
Varaa aika tutkimuskäyntiin puhelimitse ajanvarauksesta puh. 050 339 8804.

tGANS:in edut

tGANS on turvallinen, non-invasiivinen, kevyt ja taloudellinen uusi  menetelmä tinnituksen hoitoon. tGANS hoito on erittäin potilasystävällistä ja voidaan helposti suorittaa kotona.

Mitä sairauksia tGANS hoitaa?

tGANS on ensisijaisesti teoreettisesti oikea hoito somatosensorisessa tinnituksessa, mutta voi olla hyödyllistä myös muun tyyppisessä tinnituksessa samoinkuin erityyppisissä päänsäryissä.

.Jätä yhteydenottopyyntö »