HBO: Hyperbaric Oxygenation
HBOT: Hyperbaric Oxygen Therapy, Hyperbaric Oxygen Treatment

Ylipainehappihoito on lääketieteellinen hoitomuoto, jossa potilas hengittää puhdasta happea ylipaineessa. Hoito tapahtuu painekammiossa, joka on sitä varten erikoisvarustettu. Painekammiohoidossa käytetään 1.0-1.5 barin ylipainetta, mikä vastaa 10-15 metrin sukellussyvyyttä.

Ylipainehappihoito on lääketieteellisenä hoitomuotona merkittävästi lisääntynyt viime vuosina useissa läntisen Euroopan maissa, etenkin Saksassa ja Italiassa. Hoitomuodon teoreettinen perusta tosin on tunnettu jo kauan. Ylipainehappihoidon käyttö sukeltajantaudin hoidossa alkoi 1920-luvulla, jolloin ensimmäiset heliumkaasuembolian saaneet sukeltajat pystyttiin pelastamaan. Vuodesta 1950 on ylipainehappihoitoa alettu käyttää muissakin sairauksissa kuin sukeltajantaudissa. Koska ylipainehappihoiton on kiistattomasti todettu parantavan kudosten hapettumista, ovat ylipainehappihoiton lääketieteelliset käyttöindikaatiot viimeisten vuosikymmenten aikana jatkuvasti lisääntyneet.

Ylipainehappihoidon vaikutusmekanismit

Ylipainehappihoito on lääketieteellinen hoitomuoto, jossa potilas hengittää maskin tai hupun kautta 100% happea painekammiossa, jossa käytetään 1.0-1.5 barin ylipainetta (vastaa10-15 m sukellussyvyyttä). Ylipainehappihoidolla saadaan veren ja kudosnesteiden happipitoisuus nousemaan (normaalipaineessa 0.3 ml/dl) 15-20 kertaiseksi, jolloin sairauksissa, joissa on kyse kudosten hapensaannin häiriöistä, ylipainehappihoidolla vaikutetaan itse sairauden syihin. Ylipainehappihoidolla voidaan

Estää hapenpuutteesta johtuvia kudosvaurioita tai -menetyksiä
Stimuloida kudoksen uusmuodostusta (haavan paraneminen)
Estää ja hoitaa vaarallisia tulehduksia

Ylipainehappihoidon seurauksena on kudoksen hapetuksen parantuminen, erityisesti hapen pääseminen pienimmistä (kapillaari)verisuonista 3-4 kertaa pitemmälle (huonosti hapetettuun) kudokseen kuin normaalitilassa.

Kudosturvotukset, jotka haittaavat verenkiertoa, vähenevät.
Uusien verisuonien syntyminen stimuloituu niin että verenkiertoa voidaan saada lisättyä huonosti hapetettuun kudokseen (esim. ongelmalliset haavaumat).
Haavan paraneminen edistyy kun sidekudoksen solut aktivoituvat.
Fagosytoivat solut toimivat paremmin (ja tuhoavat mikrobeja) kun niille on tarjolla riittävästi happea. Näin tulehdusten paikallinen vastustus paranee.
Monien antibioottien teho paranee kun kudosten happipitoisuutta saadaan kohotettua. Myös anaerobiset bakteerit tuhoutuvat (taudinaiheuttajia usein ongelmahaavoissa).
Sukellusonnettomuudessa syntyneet typpikuplat pienenevät ylipainehappihoidon avulla eivätkä siten estä verenkiertoa.
Ylipainehappihoidon avulla happi pystyy syrjäyttämään myrkyllisiä aineita, joilla on voimakas taipumus sitoutua verisolujen hemoglobiiniin (esim. hiilomonoksidi eli häkä).
Fysikaalisesti liuennut happi riittää tilapäisesti korvaamaan elimistön hapentarpeen tiloissa joissa on suuri puute veren punasoluista (esim. Massiviset verenvuodot) .
Tiettyjen kasvaimien sädeherkkyys lisääntyy kasvainkudoksen hapetuksen parantuessa.

Jotta toivottuun hoitotulokseen eli hoitoresistentin haavan paraneminen saavutettaisiin tarvitaan usein pitkiä hoitosarjoja, joskus jopa 20-30 hoitokertaa.

Miten ylipainehappihoito suoritetaan?

Kammioon ohjataan säiliöistä paineilmaa niin, että kammion paine nousee 1.0-1.5 bariin vastaten 10-15 metrin sukellussyvyyttä. Potilaat istuvat ylipainekammiossa mukavilla istuimilla. Hengitysmaskin (tai hupun) kautta hengitetään puhdasta (100%:sta) happea. Itse kammion ilma on tavallista huoneilmaa, niin että ilman maskia on mahdollista hengittää “normaalisti”. Hoidon aikana on mahdollista kuunnella musiikkia tai lukea. Hoitokerran kesto vaihtelee 60 ja 150 minuutin välillä. Hoitoja annetaan hoidettavasta sairaudesta riippuen, yleensä 6-10 kertaa.

Painekammion tekniikka

Painekammiomme painelaitteet ovat Dekra Industrial Oy:n tarkastamat, testaamat ja hyväksymät CE-merkilliset laitekokonaisuudet jotka noudattavat paineilmadirektiiviä. Painekammiossamme on 6 varsinaista hoitopaikkaa sekä sisään- ja ulostuloa varten eteiskammio, jossa on 2 paikkaa.

Kuvasarja. Painekammiossamme voidaan myös hoitaa paareilla olevia potilaita.

Ylipainehappihoidon aikana video- ja kommunikointilaitteisto mahdollistaa jatkuvan näkö- ja puheyhteyden kammion sisältä kammion ulkopuolelle oleville. Eteiskammion kautta voi hoitohenkilökunta tulla kammioon tai potilas voi sieltä poistua paineistuksen aikana. Ylipainehappihoidossa olevalta potilaalta voidaan myös seurata sydämen toimintaa (EKG monitorointi) ja kudoshapetusta (oksimetri).

Painekammion hoitohenkilökunta

Ylipainehappihoidosta vastaa ylipaine- ja sukelluslääketieteeseen perehtynyt lääkäri. Painekammihoidon suorittamisesta vastaa erillisen painekammioteknikkokoulutuksen saanut terveydenhuollon ammattilainen. Painekammiohoitaja on erikoiskoulutettu terveydenhuollon ammattilainen.

Soita ja kysy lisää 050 339 8804
Tai jätä yhteydenotottopyyntö tästä »